Audi Club International Nederland is de overkoepelende vereniging voor de merkenclubs van Audi, Auto Union, DKW, Wanderer, Horch en NSU.
Door onder één vlag samen te werken, laten deze merkenclubs hun verbondenheid met het merk Audi zien.
De Audi Club International Nederland heeft als doel de contacten met Audi Tradition en de Audi-importeur te onderhouden en daarnaast de belangen van de leden van de verschillende Audi Clubs te behartigen.

Audi Club International Nederland is op dit moment een slapende vereniging.
Meer info is beschikbaar bij de secretaris