De Algemene Audi Club Nederland, kortweg AACN, is opgericht op 1 januari 1986 door een aantal Audi liefhebbers.  Zij wilden zich niet  beperken tot 1 type Audi, maar juist een brede club zijn voor bezitters van alle Audi-types en de aanverwante merken DKW, Horch, Wanderer en NSU.

De AACN is een officiẽle vereniging, opgericht bij notariẽle akte. Het bestuur telt 6 leden: voorzitter, secretaris, penningmeester, public relations, voorzitter technische commissie en voorzitter evenementencommissie. De bestuursleden worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering, die op de jaarvergadering bijeenkomt. Sinds de oprichting is het ledental wisselend, maar nog steeds groeiend.   Op dit moment, begin 2015, telt de AACN circa 340 leden, waarvan de jongsten net hun eerste Audi hebben tot gepensioneerden van in de 80, die al jaren Audi rijden. Juist deze brede samenstelling maakt de interactie tussen de verschillende leden zo leuk. Qua voertuigen zien we auto’s en motoren vanaf de dertiger jaren van de vorige eeuw tot nu toe.

Wat de auto’s betreft ligt het zwaartepunt bij de zeventiger en tachtiger jaren, toen de voorwielaangedreven Audi 60, Audi 100, de fraai gelijnde Coupe’S  en daarna de Ur quattro al lieten zien wat ‘voorsprong door techniek’ inhoudt.

De oudste Audi ter wereld: De Type A uit 1910.