Extra Ledenvergadering tbv statutenwijziging deel1

Wanneer

02-10-2022    
11:00 - 14:00

Reserveringen

Log aub eerst in onderaan deze pagina om te reserveren voor dit evenement

Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit voor het bijwonen van twee extra Algemene Ledenvergaderingen  van de Algemene Audiclub Nederland (AACN) die gehouden gaan worden op zondag 2 oktober en indien nodig zondag 23 oktober 2022 in Rozenburg. Tijdens deze extra vergaderingen zullen statutenwijzigingen voorgesteld worden ten behoeve van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

De concept statuten en Huishoudelijk regelement zijn in te zien op de ledenportal

Artikel 22.3 in de huidige statuten:

Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

De club heeft op dit moment iets meer dan 350 leden, om statuten te wijzigen zullen minimaal 235 leden moeten opdagen waarvan tweederde voor de statutenwijziging stemt. Als dit aantal leden niet op komt dagen zullen we binnen vier weken een tweede vergadering moeten uitschrijven. We sorteren alvast voor op dit scenario en hebben daarom beide vergaderingen alvast gepland.

Tevens zullen we tijdens de eerste extra vergadering de financiën over 2020 en 2021 opnieuw behandelen omdat er kleine onregelmatigheden in de administratie ontstaan waren. Dit is ondertussen door de penningmeester en de kascommissie rechtgetrokken waardoor we u de herstelde financiële administratie voor kunnen leggen en om decharge kunnen vragen voor de gevoerde financiële administratie over 2020 en 2021.

 

Aanvang          : 11:00 – 14:00

Locatie             : Doelen coach, limousine en taxiservice Kruisweg 471, 1437 CL Rozenburg

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.